Barcode SCH-00611
Titel Kinderarbeid in de negentiende eeuw
Auteur Vleggeert
Categorie Nieuwste Tijd
Beschrijving De vijftig jaar voor de afschaffing van de kinderarbeid.