Barcode SCH-03114
Titel De ondergang van Napoleon en het Congres van Wenen
Auteur ZAMOYSKI adam
Categorie Nieuwste Tijd
Beschrijving Na zijn rampzalige Russische veldtocht van 1812 verzwakte Napoleons keizerlijke greep op Europa. Wat volgde was een schaamteloos gegraai om territorium door de machtigste staten, waarin landen werden verhandeld alsof het landgoederen waren en hun inwoners het bijbehorende vee. De uitkomst, vastgelegd op het Congres van Wenen in 1815, bepaalde de grenzen en de sociale orde van het nieuwe Europa.