Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-11629 The American way Frans Verhagen

De afgelopen 200 jaar hebben miljoenen Duitsers, Ieren, Britten, Chinezen, Polen, Russen en ook Nederlanders een nieuw leven en een nieuwe identiteit gevonden in de Nieuwe Wereld. Zij werden Amerikaan, maar hun integratie was geen eenrichtingsverkeer: de immigranten veranderden ook Amerika. Zo werd de hamburger een van de Amerikaanse symbolen.
Amerika maakte het de nieuwkomers niet gemakkelijk, maar haalde wel de beste kwaliteiten in hen naar boven. Niet dat de 'autochtone' Amerikanen altijd stonden te juichen over weer een golf van immigranten.

In The American Way laat Amerika-deskundige Frans Verhagen zien wat wij in Nederland kunnen leren van de Amerikaanse manier van integreren. The American Way is een uitdagend boek. Een belangrijke bijdrage aan de opinievorming en zelfs aan de beleidsvorming met betrekking tot Nederlands meest urgente en meest bediscussieerde onderwerp.

Cultuurwetenschappen 
SCH-01501 Vrouwen en mannen in België Instituut voor gelijkheid Genderstatistieken en genderindicatoren editie 2006 Cultuurwetenschappen 
SCH-01500 Vrouwen en mannen in België Instituut voor gelijkheid Genderstatistieken en genderindicatoren editie 2006 Cultuurwetenschappen 
SCH-01495 De Nieuwsmakers Jan Servaes Informatie in de media Cultuurwetenschappen 
SCH-01494 Amina is niet alleen Ann Van Elsen, Inge Ghijs Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Cultuurwetenschappen 
SCH-01493 Informatie over de informatie2 Guimardstraat Info over informatie. Cultuurwetenschappen 
SCH-01492 Informatie over de informartie1 Guimardstraat Hoe komt de informatie tot stand. Cultuurwetenschappen 
SCH-01491 Politieke stromingen Jan Van Putten Ontwikkeling en betekenis van de politieke stromingen van onze tijd. Cultuurwetenschappen 
SCH-01490 Give us a minute Plan België Jongeren voor jongeren over kinderrechten in het zuiden. Cultuurwetenschappen 
SCH-01489 Armoede en onderwijs, startkansen voor een volwaardig burgerschap Centrum voor gelijke kansen en racisme Een duidelijk beeld geven van wat armoede is en waar het leeft binnen onze maatschappij. Cultuurwetenschappen 
SCH-01488 Wegwijs Politiek Mark Deweerdt, Clem De Ridder, Roger Dillemans Een grondig boek over de politiek in ons land Cultuurwetenschappen 
SCH-01487 Jaarboek 98 Amnesty International Amnesty International Wat deed Amnesty International in 1998. Cultuurwetenschappen 
SCH-01476 Sociaal-cultureel werk in Vlaanderen Luc Dekeyser en Fred Dhont Situering van het sociaal-cultureel netwerk binnen de samenleving Cultuurwetenschappen 
SCH-01502 Vrouwen en mannen in België Instituut voor gelijkheid Genderstatistieken en genderindicatoren editie 2006 Cultuurwetenschappen 
SCH-01499 Expeditie België PATRICIA POPELIER, Catherine Van De Heyning Veel mensen keren zich af van politiek en staat, omdat ze niet wijzer worden uit alle informatie die ons dagelijks bereikt. Toch zijn het dikwijls vragen die de gehele bevolking aangaan, omdat ze het hart van de staatsinrichting treffen. Dit boek kan geen pasklaar antwoord geven op alle problemen. Wel willen we inzicht geven in het kader waarin al deze politieke twisten en problemen zich afspelen. Het gaat dan over de principes die de Belgische staatsorganisatie beheersen en over de instelliingen die daarin een rol spelen. Wat is nu eigenlijk een democratie, een rechtsstaat, een federale staat en een confederatie? Wat is de rol van politieke partijen, parlementen en regeringen? Hoe verlopen verkiezingen en wat is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde? Wat is het Grondwettelijk Hof, dat deze kieskring ongrondwettig acht? Hoe democratisch is een referendum en waarom hebben we een monarchie? Wij hopen met dit boek een ruim publiek te bereiken. We willen zo de grondwet terug dichter bij de mensen brengen. De principes die we in het eerste deel beschrijven, bijvoorbeeld over de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, zijn immers bedoeld om de mensen te betrekken bij het beleid en om hen te beschermen tegen de overheid. Het engagement van alle burgers is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat België een democratische, grondwettelijke rechtsstaat blijft. Cultuurwetenschappen 
SCH-01498 Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap EU Verdragen tot wijziging van deze verdragen Cultuurwetenschappen 
SCH-01497 Maatschappijkritiek Dr.P.J.Roscam Abbing Ethische verkenningen Cultuurwetenschappen 
SCH-01496 De meerderheid een minderheid Renée van Mechelen De vrouwenbeweging in Vlaanderen, feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf. Cultuurwetenschappen 
SCH-01484 Over jongeren, cultuur en communicatie Franky Devos Hoe denken jongeren over cultuur en communicatie. Cultuurwetenschappen 
SCH-01483 Justitie in België Ministerie van Justitie Hoe zit de Belgische justitie in mekaar? Cultuurwetenschappen 
SCH-01482 60 jaar vrouwenkiesrecht Senaat groei van het kiesrecht voor vrouwen Cultuurwetenschappen 
SCH-01481 Jaarboek LIN 2004 Departement Leefmilieu en infrastructuur jaarverslag Cultuurwetenschappen 
SCH-01480 Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken 1857-1988 Luc Schokkaert Geschiedenis van het ACW in woord en beeld. Cultuurwetenschappen 
SCH-01479 Evolutie van de communicatie media Dr. Theo Luykx Een schets van de groei van de nieuwsvoorziening of het informatietransport in onze samenleving. Cultuurwetenschappen 
SCH-01478 Geschiedenis van de omroep in België Wilfried Bertels Die dingen behoren allemaal tot het verleden. Een bloemlezing van onze openbare omroep. Cultuurwetenschappen