Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-00356 Informatie in woord en beeld over insekten DEN HOED G. informatie over algemeen voorkomende insecten Dieren 
SCH-00346 Natuur in woord en beeld: Insecten MOUND Laurence Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a uitleg over de bouw, voedel, metamorfose ...+DVD Dieren 
SCH-00344 Natuur in woord en beeld: Reptielen MCCARTHY Colin Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a. schubben, gif, vijanden, ...+DVD Dieren 
SCH-00343 Natuur in woord en beeld: Amfibieën CLARKE Barry Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a. zelfverdediging, zintuigen, eieren, ...+DVD Dieren 
SCH-00342 Natuur in woord en beeld: Vissen PARKER Steve Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a. schubben, voedsel, eitjes, ... +DVD Dieren 
SCH-00347 Natuur in woord en beeld: Vogels BURNIE David Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a. veren, zintuigen, nesten, ... +DVD Dieren 
SCH-00357 Informatie in woord en beeld over insekten DEN HOED G. informatie over algemeen voorkomende insecten Dieren 
SCH-00358 Informatie in woord en beeld over schadelijke en lastige dieren NIESTHOVEN J.C. informatie over (het omgaan met) schadelijke dieren Dieren 
SCH-00359 Wetenschappelijke bibliotheek 64: Het dierenbrein Gould James L. Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren Dieren 
SCH-00360 Navigatie in de natuur WATERMAN TALBOT H. Meesters in de stuurmanskunst: over het navigeren van dieren Dieren 
SCH-00361 HONINGBIJ Gould C.G. Een samenleving van kleine giganten Dieren 
SCH-00362 OP VERKENNING IN BIOMECHANICA MCNEILL dieren in beweging Dieren 
SCH-00363 Leven zonder slaap POOTMANN F.J. de samenleving van bijen Dieren 
SCH-00364 Het leven der bijen NIXON GILBERT een kijk in de gehele bijenwereld Dieren 
SCH-00365 Prehistorische dieren NORMAN DAVID illustraties en beschrijvingen van prehistorische dieren Dieren 
SCH-00366 Elseviers Insektengids CHINERY MICHAEL illustraties en beschrijvingen van West-Europese insecten Dieren 
SCH-00367 Watervogels van Europa SAUER F. illustraties en beschrijvingen van 155 vogelsoorten Dieren 
SCH-00368 Elseviers Broedvogelgids HARRISON C. Nesten, eieren en jongen van alle in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten broedende vogels Dieren 
SCH-00369 Elseviers aquariumvissengids Schiotz A., Dahlstrom P. illustraties en omschrijvingen van vissen Dieren 
SCH-00341 Avifauna van het Mechelse Beullens (rivier)landschap Dieren 
SCH-00370 The Flamingo\'s Smile GOULD STEPHEN JAY Reflections in Natural History Dieren 
SCH-00345 Het Wonderlijke Dierenrijk van den Hoek continenten Dieren 
SCH-00348 Natuur in woord en beeld: Zoogdieren PARKER Steve Rijk geïllustreerd naslagwerk over o.a. evolutie, zintuigen, voortplanting... +DVD Dieren 
SCH-00349 Geheimen van de diepzee Senechal ontdekking van de diepzee Dieren 
SCH-00350 A systematic outline of the African species of the genus clarias Teugels vissen Dieren