Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-00238 Geschiedenis van de wetenschap in de negentiende eeuw Hans Joachim Störig Geschiedenis van de wetenschap; Natuurwetenschappen Fysica 
SCH-00239 Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen Hans Joachim Störig Geschiedenis van de wetenschap Fysica 
SCH-00240 The ABC of Relativity Bertrand Russell Van Copernicus tot Einstein (Engels) Fysica 
SCH-00242 Overwinning door gehoorzaamheid II: van Newton tot Lorentz E.J. Dijksterhuis Geschiedenis van natuurwetenschap en techniek Fysica 
SCH-00243 Overwinning door gehoorzaamheid I: Van Thales tot Newton E.J. Dijksterhuis Geschiedenis van de natuurwetenschap en techniek Fysica 
SCH-00265 Geschiedenis der natuurkunde Charles-Albert Reichen Geschiedenis van de natuurkunde Fysica 
SCH-00267 Weet jij wat er in België met radioactieve afvalstoffen gebeurt? F. Decamps (red.) Niras map radioactiviteit Fysica 
SCH-00250 ONGRIJPBARE NEUTRINO Nikolas SOLOMEY Een subatomair detectiveverhaal Fysica 
SCH-00251 Wetenschappelijke bibliotheek 80: Tellen van tijd Jean Lefort Kalenders door de eeuwen heen Fysica 
SCH-00252 SUPERCOMPUTERS IN WETENSCHAP TECHNIEK William J. KAUFMANN Computer en wetenschap Fysica 
SCH-00253 Energie uit atoomkernen J.D. Fast Atoomkern Fysica 
SCH-00254 Lasers James P. Harbison Licht van atomen in het gareel Fysica 
SCH-00255 Feiten en mysteries in de deeltjesfysica Martinus Veltman Deeltjesfysica Fysica 
SCH-00256 Radioactiviteit Adriaan van der Woude Radioactiviteit, stralingen Fysica 
SCH-00257 Canon van de natuurkunde Herman De Lang De grootste ontdekkingen en theorieën van 100 belangrijk natuurkundigen Fysica 
SCH-00258 Zwaartekracht WHEELER John Archibald Het verband tussen massa, ruimte en tijd. Fysica 
SCH-00259 Einstein Louis Armand Einstein en natuurkunde Fysica 
SCH-00261 De maat van het leven Thomas A. McMahon Hoe de natuur haar eigen wetten gehoorzaamt Fysica 
SCH-00262 Einstein... en daarna Julian Schwinger De uitwerking van een geniale gedacht Fysica 
SCH-00263 Telecommunicatie John R. Pierce Een revolutie in signaaloverdracht Fysica 
SCH-00264 Fundamentals of engineering thermodynamics Michael J. Moran Thermodynamica Fysica 
SCH-00249 NANOTECHNOLOGIE Arthus ten WOLDE op weg naar een moleculaire bouwdoos Fysica 
SCH-00246 50 inzichten natuurkunde BAKER J. Onmisbare basiskennis natuurkunde Fysica 
SCH-00244 Informatie in woord en beeld over kernenergie S.H. Ellens Kernenergie Fysica 
SCH-00247 HAWKING VOOR BEGINNERS J.P. McEvoy Handleiding bij het werk van de theoretische natuurkundige Stephen Hawking. Fysica