Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-01560 Littérature française MARTINO, Pierre Beschrijving van de Franse literatuur in woord en beeld. Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt de periode van de middeleeuwen tot de zeventiende eeuw. Deel twee begint bij de achttiende eeuw en gaat tot halfweg de twintigste eeuw. Littérature et drame 
SCH-01558 Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van internationale auteurs, vanaf de eerste bekende auteurs tot halfweg de twintigste eeuw. Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel 1 behandelt de auteurs van A tot J. Deel 2 begint vanaf de K en gaat tot Z. Littérature et drame 
SCH-01555 Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van begrippen voor wat betreft literatuur, filosofie, muziek en wetenschappen. Dictionnaire des oeuvres bestaat uit vier delen: het eerste deel gaat van A tot Dh, het tweede deel van Di tot H, het derde van I tot Ph en het vierde en laatste deel van Pi tot Z. Littérature et drame 
SCH-01554 Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van begrippen voor wat betreft literatuur, filosofie, muziek en wetenschappen. Dictionnaire des oeuvres bestaat uit vier delen: het eerste deel gaat van A tot Dh, het tweede deel van Di tot H, het derde van I tot Ph en het vierde en laatste deel van Pi tot Z. Littérature et drame 
SCH-01553 Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van begrippen voor wat betreft literatuur, filosofie, muziek en wetenschappen. Dictionnaire des oeuvres bestaat uit vier delen: het eerste deel gaat van A tot Dh, het tweede deel van Di tot H, het derde van I tot Ph en het vierde en laatste deel van Pi tot Z. Littérature et drame 
SCH-00982 Zola ADHÃo/ooMAR Jean e.a. Overzicht van het leven en werk van Ão/oomile Zola. Littérature et drame 
SCH-01561 Littérature française MARTINO, Pierre Beschrijving van de Franse literatuur in woord en beeld. Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt de periode van de middeleeuwen tot de zeventiende eeuw. Deel twee begint bij de achttiende eeuw en gaat tot halfweg de twintigste eeuw. Littérature et drame 
SCH-01559 Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van internationale auteurs, vanaf de eerste bekende auteurs tot halfweg de twintigste eeuw. Het boek is opgedeeld in twee delen. Deel 1 behandelt de auteurs van A tot J. Deel 2 begint vanaf de K en gaat tot Z. Littérature et drame 
SCH-01557 Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van literaire personages uit de poëzie, het theater, de romans en de muziek, met illustraties. Geüpdatet tot en met 1960. Littérature et drame 
SCH-01556 Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays LAFFONT & BOMPIANI Alfabetische ordening van begrippen voor wat betreft literatuur, filosofie, muziek en wetenschappen. Dictionnaire des oeuvres bestaat uit vier delen: het eerste deel gaat van A tot Dh, het tweede deel van Di tot H, het derde van I tot Ph en het vierde en laatste deel van Pi tot Z. Littérature et drame 
SCH-00988 De Proust é  Camus MAUROIS André Bespreking van verschillende Franse auteurs zoals Marcel Proust, Henri Bergson, Paul Valéry, Alain, Paul Claudel, François Mauriac, Georges Duhamel, Antoine de Saint-Exupéry, Jacques de Lacretelle, Jules Romains, André Malraux en Albert Camus. Littérature et drame 
SCH-00987 La vie passionnée de Molière THOORENS Léon Biografie van Molière in romanvorm. Littérature et drame 
SCH-00986 Témoins de la prose française du moyen age à  nos jours PEPERSTRAETE Maurice & VASTEELS Robert Overzicht van het Franstalig proza van de middeleeuwen tot het einde van de twintigste eeuw. Littérature et drame 
SCH-01552 Les femmes savantes Comédie de Molière TIMMERMANS G. Een analyse van het toneelstuk van Molière Littérature et drame 
SCH-01551 Victor Hugo GUILLEMIN Henri Essays over het leven en werk van Victor Hugo. Littérature et drame 
SCH-00984 Michel Eyquem de Montaigne: Essays Michel Montaigne Essays van Michel Montaigne met een introductie door prof. Floyd Zulli. Littérature et drame 
SCH-01550 Baudelaire BLONDIN Antoine Essays over leven en werk van Baudelaire. Littérature et drame 
SCH-00983 Zola ADHÃo/ooMAR Jean e.a. Overzicht van het leven en werk van Ão/oomile Zola. Littérature et drame 
SCH-01549 Balzac BERTAUT Jules e.a. Essays over leven en werk van Balzac. Littérature et drame 
SCH-00981 Proust ADAM Antoine e.a. Overzicht van het leven en werk van Marcel Proust. Littérature et drame