Welkom bij het openleercentrum (OLC) en de bibliotheek van SCHEPPERS!Het OLC wil leesvaardigheid bevorderen, zowel op het vlak van literair als zakelijk lezen.
Daarom heeft het OLC naast een collectie romans (Nederlands, Frans en Engels), strips en poëzie ook een aanbod aanalgemene en gespecialiseerde tijdschrijften (culturele, wetenschappelijke en historische).

Het OLC is de plaats bij uitstek om de leerlingen te begeleiden bij hun onderzoeksopdrachten en -competenties, eindwerk, ... Je kan informatieve werken, encyclopedieën, woordenboekeen en uiteraard ook het internet raadplegen.

Je kan de catalogus online raadplegen. Romans en informatieve werken kan je uitlenen.

Het OLC is open tijdens de middagpauze, zodat je in alle rust kan werken en lezen.