Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-11798 Het grote verschil Kit Yates

Wiskunde toepasbaar op het alledaagse leven

Van verjaardagen en geboortecijfers tot onze kijk op het verstrijken van de tijd, van overbevolking en ziekteverspreiding tot bizarre ongevallen: elk aspect van ons leven, van de wieg tot het graf, heeft als fundament de wiskunde. Veel mensen kregen dat al ingeprent op de middelbare school, toch zijn we ons nauwelijks bewust van het grote belang van de wiskunde in ons dagelijks leven: op ons werk en thuis, in de rechtbank en in het ziekenhuis. In dit fascinerende boek vertelt wiskundig bioloog Kit Yates uitzonderlijke verhalen waarbij wiskunde een doorslaggevende rol speelde en in sommige gevallen het verschil maakte tussen leven en dood.

Wiskunde - Algemeen 
SCH-11797 Fundamental Mathematics David Eelbode

Is headbanging a mathematical certainty? Can you turn a pile of batteries into a new proof? Can you use a cannon to beat Googol? What does a mathematician have against giant peas?

In his first book, David Eelbode uses mathematics - served with a more than generous splash of humour - to answer these questions, and much more. Using space as a metaphor and a captivating thread, he invites you to embark on a delightful trip to an absurd universe, where numbers and formulas meet low flying pianos and drunk wombats. So buckle up for this funny voyage to Planet Maths and its inhabitants!

Wiskunde - Algemeen