Nr Titel Auteur Beschrijving Categorie
SCH-10280 Bericht vanaf de plank KERBAKER

Wat voelt een boek als het net gedrukt is en hoe denkt het over zijn koper?
Andrea Kerbaker geeft het woord aan een boek dat werd geschreven door een van die bekende en bewonderde Amerikaanse schrijvers uit de jaren dertig van de vorige eeuw, een collega van Hemingway, Faulkner en Saroyan.
Hij wordt verkocht, gelezen, staat in een mooie boekenkast, wordt verbannen naar de gang, dan doorverkocht. Nieuwe handen bladeren door zijn pagina's, andere boekenplanken en andere eigenaren volgen. En ook al wordt hij in literair opzicht wat bejaard, voor verzamelaars en serieuze lezers ontleent hij nieuwe kracht aan het feit dat hij een eerste druk is. Het boek reist dus verder, naar huizen, boekenplanken en antiquariaten. Hij maakt zich soms vrolijk over de verschillende generaties lezers, luistert naar wat ze zeggen, observeert hun gedrag. Hij heeft slechts één angst: de oud-papierbak.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10282 Confrontaties LISSENS R.F.

Een bundeling van kritieken en toespraken.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10281 De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen KEMP Bernard

Een bespreking van de Vlaamse literatuur tussen 1930 en 1960.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10283 De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden VERMEYLEN August

Een bespreking van de Vlaamse literatuur vanaf Guido Gezelle tot halfweg de jaren '60.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10284 Inleiding tot het lezen van gedichten BERTRAM A.

Bloemlezing van poëzie met bijhorende verklaringen.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10285 De hedendaagse Russische Letterkunde LATHOUWERS M.A.

Overzicht van de belangrijkste Russische auteurs en stromingen uit de Russische letterkunde.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10288 Zuidafrikaanse letterkunde MALHERE F.E.J.

Bloemlezing van de Zuid-Afrikaans letterkunde.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10268 Reizen en dromen PECKSTADT K. & WILS M.

Een bundel reisverhalen en sprookjes over verre landen en tochten door het rijk der verbeelding.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10267 Samen kijken VERACHTERT J.

Naslagwerk over de technische aspecten van het maken van een film.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10269 Samen kijken VERACHTERT J.

Naslagwerk over de technische aspecten van het maken van een film.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10276 Boek 05 Knack

Knack special over literatuur uit 2005.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10270 Acht Eeuwen Nederlandse Letteren RENS Lieven

Overzicht van Nederlandse literatuur, stromingen en vormen.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10271 In een adem uit PENNAC Daniel

'Onze plicht als opvoeders bestaat hieruit, dat we de kinderen, door ze te leren lezen en ze in te wijden in de literatuur, de middelen verschaffen om vrij te beslissen of ze wel of niet behoefte voelen aan boeken.' Met deze didactische grondregel geeft de Franse leraar Pennac (1944) de inhoud aan van de vier hoofdstukken die een pleidooi inhouden voor het lezen van romans. Hij herinnert in korte hoofdstukjes aan het natuurlijke proces van ademloos luisteren naar verhalen dat ieder kind doet, waarschuwt voor het dogma van 'lezen moet' waarmee de school het leesplezier vergalt en ondergeschikt maakt aan de analyse-drang; hij presenteert het lezen-uit-behoefte als een geschenk dat de fantasie vleugels geeft, en vat zijn ideee?¨n ten slotte in tien korte richtlijnen samen. Deze enthousiaste verdediging van het natuurlijke lezen houdt een waarschuwing in, en biedt een goed tegenwicht tegen schoolse dwang.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10272 Lexicon van literaire termen VAN GORP H. e.a.

Net als iedere andere discipline hanteert de literatuurstudie een eigen taalgebruik dat niet altijd even toegankelijk is. Daarom is er het LEXICON VAN LITERAIRE TERMEN. Alle vaktermen zijn erin opgenomen, of het nu gaat om de klassieke retorica of de moderne stilistiek, om de hedendaagse literatuur- en cultuurtheorie met haar rivaliserende benaderingen en het bijbehorende arsenaal neologismen, of om het vocabularium van de verhaalanalyse. Het LEXICON bevat verder de belangrijkste termen en begrippen met betrekking tot teksteditie, metriek en prosodie, genreleer, stromingen en bewegingen uit de nationale en vergelijkende literatuurgeschiedenis, de mondelinge literatuur, de wereld van drama en theater, populaire vormen uit de moderne media en digitale cultuur...
Het uitgebreide zoekapparaat achteraan zet alle mogelijke trefwoorden in verschillende schema's en thematische of alfabetische registers overzichtelijk op een rij. Samen met de vele kruisverwijzingen in de lemma's verhoogt het zoekapparaat de samenhang van het werk, en maakt het de gebruiker mogelijk om ook vaag herinnerde of intuïtief vermoede concepten snel terug te vinden.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10273 Het volle hart DE BEL Marc e.a.

Jan Verbanck maakte een oordeelkundige selectie uit 'gevoelig' werk van jeugdschrijvers en liet elk fragment voorafgaan door een verhelderen interview met de auteur ervan. Aangevuld met de bijdragen van junior journalisten over gevoelens is dit boek en staalkaart geworden van de taal van het hart.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10265 Het beeld der Nederlandse literatuur SIVIRSKY A.

Overzicht van de Nederlandse literatuur van 1880 tot na 1932.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10266 Het beeld der Nederlandse literatuur SIVIRSKY A.

Overzicht van de Nederlandse literatuur van 1880 tot na 1932.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10263 Het beeld der Nederlandse literatuur SIVIRSKY A.

Overzicht van de Nederlandse literatuur tot 1880.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10264 Het beeld der Nederlandse literatuur SIVIRSKY A.

Overzicht van de Nederlandse literatuur tot 1880.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10262 Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde KNUVELDER G.P.M.

In dit vierde deel van deze bekende serie handboeken behandelt de auteur de Nederlandse- en Zuidnederlandse letterkunde van 1875 tot 1916. 

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10261 Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde KNUVELDER G.P.M.

Dit 2e deel van het handboek omvat de moderne letterkunde tot 1875.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10260 Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde KNUVELDER G.P.M.

Dit tweede deel van het handboek omvat de Noord-Nederlandse letterkunde van 1567-1766 en de Zuid-Nederlandse letterkunde 1598-1780.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10259 Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde KNUVELDER G.P.M.

Dit eerste deel van het handboek omvat de Oudnederlandse letterkunde en de letterkunde tot 1567.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10258 De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers BAUR F. e.a.

Een overzicht van de middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog.

Naslagwerken literatuur Nederlands 
SCH-10257 Leesladder 2 COILLIE Jan Van e.a.

Een overzicht van de literatuur en de stromingen en belangrijke gebeurtenissen in de 20e eeuw.

Naslagwerken literatuur Nederlands